Category Archives: Tin tức

Hóa đơn điện tử tại các Huyện Bình Chánh | Quận Bình Tân | Quận 8 ở TP. Hồ Chí Minh

Công ty Giải Pháp Số 247 đưa ra lợi ích tối ưu nhất cho doanh nghiệp bằng cách: >> Chúng tôi cung cấp ” Phần mềm hóa đơn điện tử” >>>>> Giúp doanh nghiệp sử dụng, quản lý hóa đơn một cách dễ dàng, thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ […]

Hóa đơn điện tử tại các Quận 5 | Quận 6 | Quận 10 | Quận 11 ở Tp. Hồ Chi Minh

=> Với sức mạnh của công nghệ thông tin hiện nay ==> Bạn đã từng nghĩ tới việc áp dụng công nghệ thông tin vào việc sử dụng, quản lý hóa đơn ===> Chỉ cần bạn nghĩ tới —> Tôi sẽ cho bạn thấy ====> Chỉ cần bạn cần nó—-> Tôi sẽ cho bạn thứ […]

Hóa đơn điện tử ở tại các Quận 1 | Quận 3 | Quận 4 | Quận 7 Tp. Hồ Chí Minh

Đồng hành với chủ trương sử dụng hóa đơn điện tử của Tổng cục thuế, nay Công ty chúng tôi triển khai cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử ở tại Tp. Hồ Chí Minh với chi phí thấp nhưng đạt hiệu quả cao trong quá trình sử dụng. Với nhiều tính năng tiện […]

Một số thuật ngữ – giải thích sử dụng trong Hóa đơn xác thực và hệ thống cấp mã số xác thực

–  Số hóa đơn xác thực: là dãy số có cấu trúc theo quy định của Tổng cục thuế và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục thuế. –  Mã xác thực: là chuỗi ký tự được mã hóa và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác […]

Hình thức kê khai thuế đối với hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử sẽ phải kê khai thuế như thế nào? Hóa đơn điện tử là một hình thức hóa đơn, có đầy đủ giá trị pháp lý theo quy định của pháp luật nên hóa đơn này là căn cứ để hạch toán kế toán và kê khai thuế. Vì vậy, khi doanh nghiệp chuyển […]

Một số quy định khác liên quan đến hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử xác thực  phải có chữ ký điện tử của người bán trước khi được cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực. Chữ ký của người mua, trường hợp người mua có chữ ký điện tử, người mua có thể ký điện tử sau khi hóa đơn đã được […]

Những điểm mới của hóa đơn điện tử xác thực

Về cơ bản, mẫu hóa đơn điện tử xác thực thể hiện đầy đủ thông tin như hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử thông thường, nhưng trên hóa đơn điện tử xác thực này sẽ có mã xác thực của cơ quan Thuế thể hiện thêm một số thông tin sau: 1. Số hóa […]

Doanh nghiệp cần có điều kiện gì để sử dụng hóa đơn điện tử?

Trả lời: Căn cứ Điều 6 Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015, doanh nghiệp muốn chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử cần đáp ứng những điều kiện sau: 1. Đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế; hoặc sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng. 2. Có […]

Phân biệt hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử

Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, qui định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức […]

0943333349