Category Archives: Tin tức

Những điều cần biết khi sử dụng hóa đơn điện tử

Nguyên tắc sử dụng hóa đơn điện tử – Nguyên tắc sử dụng hoá đơn điện tử: Các tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải thông báo cho khách hàng của mình về định dạng hoá đơn điện tử, cách thức […]

Hóa đơn điện tử là gì?

Khái niệm hóa đơn điện tử: Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ […]

0943333349