ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, CUNG CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Để cơ quan thuế có thể kiểm soát các doanh nghiệp, tổng Cục thuế đã khuyến khích các doanh nghiệp kể từ năm 2018 sử dụng hóa đơn điện tử. Thực tế tại nhiều doanh nghiệp cho thấy việc sử dụng hóa đơn điện tử là rất thiết thực. Nhưng hiện tại nhiều doanh nghiệp chưa sử dụng hóa đơn điện tử và muốn được triển khai áp dụng vì thế nên chưa biết bắt đầu từ đâu. Để giải quyết khúc mắc về điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng và triệt để vì thế doanh nghiệp tham khảo bài viết tại đây.

điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử
Điều Kiện Áp Dụng Hóa Đơn Điện Tử

Hóa đơn điện tử là gì?

“Là một tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

Hóa đơn điện tử đảm bảo nguyên tắc: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.”

Trích dẫn từ điều 3 của thông tư 32/2011/TT-BTC

Đó là khái niệm giúp bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về hóa đơn điện tử. Việc áp dụng hóa đơn điện tử, các Doanh nghiệp sẽ có được những lợi ích thiết thực mà hóa đơn điện tử mang lại.

Vậy điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử là như thế nào?

  • Đơn vị, doanh nghiệp là tổ chức kinh tế và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế. Là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng
  • Doanh nghiệp có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát ,xử lý ,sử dụng , bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử.
  • Doanh nghiệp cần chuẩn bị chữ kí điện tử theo quy định của pháp luật.

Qua đây, Doanh nghiệp có thể tham khảo cách sau và biết được việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử ra sao?

Để đăng kí sử dụng hóa đơn điện tử, người sử dụng tìm kiếm mẫu quyết định áp dụng theo mẫu phụ lục 1 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Cơ quan Thuế có trách nhiệm gửi thông báo theo mẫu số 02 phụ lục của Thông tư này cho khách hàng, doanh nghiệp về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế

Sau khi đăng kí sử dụng hóa đơn điện tử thành công doanh nghiệp cần đăng kí phần mềm hóa đơn điện tử với nhà cung cấp để bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo đó, Điều 5 của Thông tư 32: Điều kiện của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

*Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

Là doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư của doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hoặc là ngân hàng được cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

– Có chương trình phần mềm về khởi tạo, lập và truyền nhận hóa đơn điện tử đảm bảo hóa đơn điện tử được lập đáp ứng các nội dung theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

– Đã triển khai hệ thống cung cấp giải pháp công nghệ thông tin để phục vụ trao đổi dữ liệu điện tử giữa các doanh nghiệp hoặc giữa các tổ chức với nhau.

– Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật đảm bảo cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu kinh doanh và quy định pháp luật về phát hành hóa đơn.

– Có khả năng phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng để đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn của dữ liệu trao đổi giữa các bên tham gia.

– Có các quy trình và thực hiện sao lưu dữ liệu, sao lưu trực tuyến dữ liệu, khôi phục dữ liệu; có biện pháp dự phòng khắc phục sự cố liên quan đến việc khôi phục dữ liệu .

– Có giải pháp lưu trữ kết quả các lần truyền nhận giữa các bên tham gia giao dịch; lưu trữ hóa đơn điện tử với yêu cầu thông điệp dữ liệu điện tử phải được lưu giữ trên hệ thống.

– Định kỳ 6 tháng một lần, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử phải có văn bản báo cáo cơ quan thuế (theo Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) các nội dung sau: danh sách các doanh nghiệp có sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử của tổ chức (bao gồm cả người bán hàng, người mua hàng); số lượng hóa đơn đã sử dụng (gồm: loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự).

Đặc biệt, Công ty TNHH Giải pháp số 247 là  đơn vị trung gian cung cấp hóa đơn điện tử UY TÍN đồng hành cùng cục thuế thành phố Hồ Chí Minh triển khai hóa đơn điện tử cho 24 quận huyện.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp:

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SỐ 247

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0943333349