Doanh nghiệp cần có điều kiện gì để sử dụng hóa đơn điện tử?

Trả lời:

Căn cứ Điều 6 Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015, doanh nghiệp muốn chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử cần đáp ứng những điều kiện sau:

1. Đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế; hoặc sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

2. Có hạ tầng về công nghệ thông tin để lưu trữ và sử dụng chứng từ điện tử. Đây là một điều kiện rất đơn giản để thực hiện vì hầu như văn phòng của doanh nghiệp nào cũng có hạ tầng về công nghệ thông tin như máy tính, mạng internet…

3. Phần mềm hóa đơn điện tử như: EIV 247, Tổng cục thuế, tự phát triển hoặc từ các nhà cung cấp khác.

Trước khi phát hành hóa đơn điện tử gửi cho khách hàng, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục như ra quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, thông báo phát hành hóa đơn điện tử … (chi tiết).

Sau khi nhận được thông báo phát hành thành công, doanh nghiệp có thể phát hành ngay hóa đơn điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0943333349