Chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất về các File(.doc) và Video(youtube) hướng dẫn sử dụng phần mềm!