Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

Ngày 12/05/2017, tổng cục thuế vừa có Công văn 1959 /TCT- DNL, hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử như sau:

1 Chữ kí điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử.

– Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu, hồ sơ chứng từ khác thì Công ty lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

2 Về việc lập hóa đơn điện tử có số dòng nhiều hơn một trang.

– Trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì Công ty thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, cụ thể:

Công ty được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị:

+ Cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động).

+ Cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu.

+ Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu.

+ Kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

3. Về chữ kí điện tử trên văn bản thỏa thuận trong trường hợp phát hiện sai sót.

Đối với trường hợp hóa đơn điện tử đã lập sau đó phát hiện sai sót thì doanh nghiệp lập văn bản xác nhận sai sót bằng giấy có chữ kí của người mua hàng và người bán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0943333349