Một số thuật ngữ – giải thích sử dụng trong Hóa đơn xác thực và hệ thống cấp mã số xác thực

–  Số hóa đơn xác thực: là dãy số có cấu trúc theo quy định của Tổng cục thuế và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục thuế.

–  Mã xác thực: là chuỗi ký tự được mã hóa và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục thuế.

–  Mã vạch hai chiều: có cấu trúc theo quy định của Tổng cục thuế, được hiển thị trên hóa đơn. Mã vạch hai chiều hỗ trợ DN đọc nhanh và kiểm tra thông tin trên hóa đơn.

–  Phần mềm lập hóa đơn cho Doanh nghiệp được cung cấp miễn phí (Phần mềm ICA)

–  Phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục thuế (Phần mềm VAN)

–  Phần mềm lập hóa đơn riêng của Doanh nghiệp, phần mềm này tích hợp với thiết bị cấp mã xác thực của Tổng cục thuế đặt tại Doanh nghiệp (Phần mềm LHD)

0943333349