Những điểm mới của hóa đơn điện tử xác thực

Về cơ bản, mẫu hóa đơn điện tử xác thực thể hiện đầy đủ thông tin như hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử thông thường, nhưng trên hóa đơn điện tử xác thực này sẽ có mã xác thực của cơ quan Thuế thể hiện thêm một số thông tin sau:

1. Số hóa đơn điện tử xác thực: là dãy số (gồm 15 số) có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

2. Mã xác thực: là chuỗi ký tự được mã hóa (gồm 64 ký tự) và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

3. Mã vạch hai chiều: có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế, hỗ trợ đọc và kiểm tra nhanh thông tin trên hóa đơn. Mã vạch hai chiều hỗ trợ Doanh nghiệp đọc nhanh và kiểm tra thông tin trên hóa đơn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0943333349